November 19, 2021

The SFP Snapshot V33 Page 1The SFP Snapshot V33 Page 2

The SFP Snapshot V33 Page 3The SFP Snapshot V33 Page 4

November 5, 2021

The SFP Snapshot V32 Page 1The SFP Snapshot V32 Page 2

The SFP Snapshot V32 Page 3The SFP Snapshot V32 Page 4

The SFP Snapshot V32 Page 5The SFP Snapshot V32 Page 6

October 22, 2021

The SFP Snapshot V29 Page 1The SFP Snapshot V29 Page 2

The SFP Snapshot V29 Page 3

October 15, 2021

The SFP Snapshot V28 Page 1The SFP Snapshot V28 Page 2

The SFP Snapshot V28 Page 3The SFP Snapshot V28 Page 4

October 8, 2021

The SFP Snapshot V27 Page 1The SFP Snapshot V27 Page 2

The SFP Snapshot V27 Page 3The SFP Snapshot V27 Page 4

The SFP Snapshot V27 Page 5The SFP Snapshot V27 Page 6

October 1, 2021

The SFP Snapshot V26 Page 1The SFP Snapshot V26 Page 2

The SFP Snapshot V26 Page 3The SFP Snapshot V26 Page 4

The SFP Snapshot V26 Page 5The SFP Snapshot V26 Page 6

September 24, 2021

The SFP Snapshot V25 Page 1The SFP Snapshot V25 Page 2

The SFP Snapshot V25 Page 3The SFP Snapshot V25 Page 4


September 17, 2021

The SFP Snapshot V24 Page 1The SFP Snapshot V24 Page 2

The SFP Snapshot V24 Page 3 The SFP Snapshot V24 Page 4


September 10, 2021

The SFP Snapshot V23 Page 1The SFP Snapshot V23 Page 2

The SFP Snapshot V23 Page 3The SFP Snapshot V23 Page 4

September 3, 2021

The SFP Snapshot V22 Page 1The SFP Snapshot V22 Page 2

The SFP Snapshot V22 Page 3The SFP Snapshot V22 Page 4

The SFP Snapshot V22 Page 5The SFP Snapshot V22 Page 6


August 27, 2021

The SFP Snapshot V21 Page 1The SFP Snapshot V21 Page 2

The SFP Snapshot V21 Page 3The SFP Snapshot V21 Page 4

The SFP Snapshot V21 Page 5